Pomimo ograniczeń na umiejscowienie szyldu udało się znaleźć rozwiązanie dla

Restauracja i Catering Natura Emilia Tyszka

Co zrobiliśmy:
✅ wykonanie szyldu
✅ wyklejenie godzin otwarcia
Restauracja i Catering Natura Emilia Tyszka
Restauracja i Catering Natura Emilia Tyszka